Bi kịch người đàn bà 15 năm làm 'ô sin' cho vợ lẽ của chồng

Biết gia đình bà “mót” con trai, nên cô ô sin đã ngỏ ý mời chào, hiện tại đã sinh cho chồng bà một thằng cu kháu khỉnh. Ảnh minh họa ...
Read More